Switzer Markiezen
MARKIES ALS NIEUW.nl

nieuw – reparatie – herbekleding – renovatie

Uw oude markies weer helemaal als nieuw!

Bel of Whatsapp voor een vrijblijvende offerte

Doekeigenschappen

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de eigenschappen van zonweringdoek en mogelijke verschijnselen die kunnen optreden.

Doek is bij markiezen een belangrijk onderdeel. Zonder het doek kan de zon en het licht niet tegengehouden worden. Om zijn taak te vervullen moet zonweringdoek aan zware technische eisen voldoen. Het moet bestand zijn tegen het weer: dus tegen water kunnen en niet verkleuren door de zon, bestand zijn tegen vuil en schimmel + rot-, scheur- en breukvast.

In een zonweringsdoek kunnen verschijnselen optreden die ondanks de beste productie-, verwerkings- en confectietechniek niet te vermijden zijn. In principe komen deze effecten in meer of mindere mate bij bijna alle zonweringsdoeken voor. Zulke verschijnselen verminderen de kwaliteit en de degelijkheid van het doek en de markiezen echter niet.

Plooien

Het is mogelijk dat, tijdens het invouwen van het doek, plooien ontstaan in het midden van het doek of naast de naden. In tegenlicht kan een zwarte streep op de plaats van de plooi zichtbaar worden, vooral bij doeken met een lichte kleur.

Knik- en vouwstrepen

Deze ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van het zonweringdoek. Het gevolg is dat bij tegenlicht op de plaats van de vouwen en knikkeneen donkere streep zichtbaar wordt, die lijkt op een potloodstreep. Deze strepen zijn beter zichtbaar bij lichte kleuren, minder bij donkere kleuren. Ze verminderen geenszins de levensduur noch de zonwerende eigenschappen van het zonweringdoek.

Waterdichtheid

Zonweringdoek is niet waterdicht. Zoals bij elk weefsel zijn er ook hier microporeuze kleine openingen tussen de plaatsen waar de draden zich kruisen. Zonweringdoek wordt met een speciaal voor buitentoepassingen ontwikkelde impregnering water-, vuil- en olieafstotend gemaakt. Daardoor parelen waterdruppels bij een nieuw doek ongestoord naar beneden.

Het effect van deze nabehandeling neemt door de weers- en omgevingsomstandigheden af en leidt zo na verloop van tijd of bij langere blootstelling aan vocht tot een grotere vochtopname door het zonweringdoek.

In geval van normale of langdurige regenval, moet de markies ingeklapt blijven teneinde schade te voorkomen. Wanneer het doek toch nat wordt, moet de markies volledig geopend worden om het doek optimaal te laten drogen.

Beschadigingen

De markies is een buitenzonwering die te maken krijgt met dagelijks wisselende weersomstandigheden. De levensduur is sterk afhankelijk van de gedragingen van de natuur. Deze zal langer zijn, wanneer het klimaat in ons land niet teveel negatieve uitschieters (hevige storm, langdurige regen, sneeuw) vertoont. Draadbreuk en gaatjes ontstaan veelal door het voortdurend wild heen en weer bewegen in de wind van loshangende doekslagen in opgetrokken toestand.

Schuring langs scherpe steenranden of het omhoog slaan tegen de bovenbedekking leidt uiteindelijk tot beschadiging van de stof.

Waterkringen

Waterkringen kunnen ook voorkomen, indien de markies niet geheel onder de bovenkap is getrokken. Bij regenval zal het water van de plank daardoor in de markies lopen. Vooral op stormachtige hoeken willen de doekslagen bij het optrekken soms niet direct netjes naar binnen vallen. Met enige feeling d.m.v. het zogenaamde ‘hengelen’ lukt het een tweede of een derde keer wel. Drukke verkeersaders en/of voortdurend uithangen in weer en wind (vaak noodzakelijk bij winkels), evenals mosvorming op locaties met veel bebossing, zijn omstandigheden, die het aanzicht van de markies op den duur verminderen. Hiertegen bestaat geen remedie, maar behoort tot het normale gebruiksrisico.